Reglement

We willen als supportersclub een graag geziene bende zijn op de cyclocrossen. Iedereen moet plezier beleven aan de veldrit, daarom dragen we het ‘sportief gedrag’ hoog in het vaandel.

We vragen ieder lid om dit mee te verwezenlijken, we zijn ervan overtuigd dat het met jullie medewerking moet lukken om voor, tijdens en na de wedstrijden een voorbeeld te zijn als een toffe, sportieve supportersclub.

De belangrijkste gedragsregels hebben we daarom even samengevat:

  • Onze supporters hebben respect voor andere personen en hun eigendommen. Iedereen is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade en de volledige  kosten zullen dan ook steeds op hem/haar verhaald worden.
  • Ieder die zich schuldig maakt aan vernieling, geweldpleging, diefstal, ernstig wangedrag  of andere gedragingen in strijd met de gedragsregels wordt uit de supportersclub gezet.
  • Het pesten, uitjoelen, … van andere renners en supporters wordt niet getolereerd.
  • Een pintje  (of andere alcohol) drinken is geen probleem, maar wel met mate.
  • In de bus is de chauffeur de baas, en houdt men zich aan de regels.
  • De bussen vertrekken stipt op de afgesproken uren. Het is niet de bedoeling dat de meerderheid moet wachten op enkelingen.Laatkomers hebben steeds ongelijk.
  • Ieder clublid mag/kan een medelid aanspreken/corrigeren op het niet naleven van onze gedragsregels.
  • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

 

Door het betalen van het lidgeld gaat het bestuur ervan uit dat het lid het reglement kent en ermee instemt om te handelen naar de waarden en normen.

Zo willen we een toffe, sportieve supportersclub zijn en blijven die men op de crossen graag ziet komen.

 

Bestuur SC Daan Soete VZW